Demo tài liệu 2

Có rất nhiều tài liệu Quản trị Nhân sự Free ở dưới đây. Các bạn cùng vào xem nhé!

Đầu tiên là: http://blognhansu.net.vn/category/tai-lieu-nhan-su/

Tiếp theo là:

– [Free] Chia sẻ Bộ tài liệu quy trình quản trị nhân sự số 12 miễn phí ( https://goo.gl/K0Umg9 )

– [Free] Tặng bộ tài liệu số 05 (BTL05) hướng dẫn xây dựng văn hóa doanh nghiệp ( https://goo.gl/blEmRR )

– [Free] Miễn phí bộ tài liệu số 14 (BTL14) đào tạo nội bộ ( https://goo.gl/X9vdJY )

– Tài liệu phân loại đánh giá khả năng và tiềm năng làm việc của nhân viên trong công ty ( https://goo.gl/ELBQpo )

– TẶNG FREE: BỘ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

2. Bao tri sua chua thiet bi ( http://goo.gl/9UMP1W )

3. Bieu mau HCNS ( http://goo.gl/Fnyx4U )

4. Danh gia nha cung ung ( http://goo.gl/SzwBNP )

5. Hoat dong y te ( http://goo.gl/vhTeYI )

6. Kiem ke tai san ( http://goo.gl/ndDvmd )

7. Phong chay chua chay ( http://goo.gl/ZCwxCJ )

8. Quan ly toa nha Văn phòng ( http://goo.gl/rRuQfr )

9. Quan tri tai san ( http://goo.gl/4HXNZ1 )

10. Quan tri van phong pham ( http://goo.gl/KvOPQ3 )

11. Quan tri ve an ninh ( http://goo.gl/6zZPcQ )

12. Ve sinh lao dong ( http://goo.gl/lJKhWu )

– Mẫu hợp đồng lao động, cách làm bảng lương, thỏa ước, nội quy dùng cho năm 2016 ( https://goo.gl/8B0gcJ )

– Bộ sách MPDF về quản trị Nhân sự dành cho quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp ( https://goo.gl/eBJ2gQ )

– Tài liệu về khung, từ điển năng lực của HRA ( https://goo.gl/PbNgm0 )

– Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng ( https://goo.gl/CHu1IT )

– Bộ quy trình ISO của 1 công ty về tích hợp hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông ( https://goo.gl/b7poU0 )

Cuối cùng là: Tài liệu trong hoạt động doanh nghiệp được chia sẻ free trên group Skype Chia sẻ tài liệu: https://goo.gl/l5wCPg

Tái bút cho những ai quan tâm tới ảnh: Phân biệt giữa tài liệu CEO của Eduka với iCPO và iStartup ( https://goo.gl/5ZKy6f )

Và ai muốn tải free nữa thì xem ở đây: http://tailieunhansu.com

X
X