Shark Phạm Thanh Hưng

Shark Phạm Thanh Hưng

Doanh nhân

 

PCT Tập đoàn CEN Group, SHARK Phạm Thanh Hưng

  • Xu thế kinh doanh thời kỳ 4.0
  •  Khởi nghiệp thành công 4.0
  •  Hành trang doanh nhân hiện đại
  •  Bài học kinh doanh thực tế của Shark Hưng

 

Events Joined

X
X