John Nguyễn

John Nguyễn

Doanh nhân 4.0

Thông tin Diễn giả – Doanh nhân John Nguyễn:

– Phó viện trưởng viện nghiên cứu tài chính & hợp tác đầu tư Đông Nam Á Bộ Khoa học công nghệ

– Chuyên gia cố vấn, huấn luyện thực chiến hàng đầu các dự án Startup công nghệ 4.0 – Action Coach 4.0

– Nhà sáng lập – Chủ tịch tập đoàn Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 4.0 iWORK Việt Nam

– Nhà quản lý & Giao dịch quỹ Công nghệ tài chính 4.0 tại FX GLOBAL SOLUTION Hoa Kỳ

Events Joined

X
X