Steven Yong

Steven Yong

Chuyên gia mô hình kinh doanh Thương mại điện tử

Thông tin diễn giả:

– Tác giả cuốn sách bán chạy nhất có tên là Khởi nghiệp với Thương mại điện tử mà không hè có bất cứ căng thẳng nào.

– Nhà sáng lập của các công ty thương mại trị giá hàng chục triêu đô

– Kiếm được 1 triệu đô la ở độ tuổi 20 bằng việc kinh doanh ONLINE các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

– Tạo ra hơn 30 triệu đô doanh thu với website thương mại điện tử có tên là Hulala và sau đó đã được mua lại với mức giá không được tiết lộ

Events Joined

X
X